Blade af slægtstræet - Michaelsen

Johan Christian Michaelsen

Morfars far Michael Peter Michaelsens slægt.

(Mere indhold på vej - foreløbig må du nøjes med et gammelt billede af "Hededal" i Hjallerup, fra lige efter min oldefar byggede ejendommen til sin store familie på den bare mark. Nu er den revet ned og erstattet af en topmoderne børneinstitution - Børnehuset Petra - opkaldt efter min mormor.)
 

Kjærulf Klanen

Michael Peter Michaelsens mor Maren Kirstine Jensdatter var fra Aagaard i Ørum og umiddelbart af almindelig god bondeslægt.
Men hendes farmors farfar stammede både på sin mødrene og fædrene side fra den store Kjærulf-slægt, der i mange generationer var en af Nordjyllands betydeligste storbondeslægter og besad store embeder. Blandt andet sad slægten i henved 300 år på posten som herredsfoged i Kjær Herred. Nogle blev adlede, nogle blev betydelige familier i Norge - og en enkelt som oprøreren Skipper Klement blev henrettet. 
En usædvanlig slægt, hvor kun ganske få ikke spillede en betydelig rolle i det samfund, de levede i.
I jagten på Gorm den Gamles gener har flere slægtsforskere ad kringlede vej fundet ham via Kjærulf slægten og dens sidelinier. Mere om det kommer på hjemmesiden senere.

Stamfaderen til denne slægt var Anders Ulff, som ejede Aslundgaard i Ø. Hassing Sogn, Bjørum og Fogedgaard i Vadum samt andre gårde i 1400-tallet.
I hans våben var en gående ulv.
På et tidspunkt skiftede han navn til Kjærulf efter det Herred han boede i - nogle mener, at Kong Erik af Pommern gav ham navnet for god tjeneste, og det er fra gammel tid antaget, at Anders Ulff stammede fra Holsten, hvor slægten allerede i 1300-tallet skal have haft høje embeder.
Alt dette har den flittige lokalhistoriker Carl Klitgaard beskægtiget sig indgående med og 1914-18 blev hans bog Kjærulfske Studier udgivet. En mammut på over 500 sider, der indgående gør rede for de mange slægtslinier og samler op på "forgængeren" den vendsysselske bonde Peter Dyrskjøts beretninger om slægten.

For at bevare overblikket har jeg nedenfor oplistet Maren Kirstine Jensdatters aner op til den omtalte Anders Ulff fra 1400-tallet. Slægten er en del indgiftet, så han er Marens ane ad flere linier, men dette er den korteste.
Den linie vi følger er markeret med fed og understreget.
Kilderne er hovedsageligt Kjærulske Studier. men kontakt mig, hvis du vil vide mere eller har kommentarer.

Aner til morfars farmor Maren Kirstine Jensdatter:


     Morfars farfar og farmor:

24.    Hans Fedder Mickaelsen, (1837-1927) husmand og håndværker i Ørum Sogn                   

25.    Maren Kirstine Jensdatter, (1843-1931)

Morfars oldeforældre:
 

50.   Jens Andersen, (1813-1881), gårdmand på Aagaard i Ørum

51.   Marie Nielsdatter (1818-1867)

                                      
Morfars tipoldeforældre:

 

      100.      Anders Sørensen Hæk (1779-1856), gårdm. og sognefoged, Hækken i V. Hassing     .

      101.      Maren Stephensdatter (1784-1874)

                                             
   Morfars tip-tipoldeforældre:


      202.       Stephen Christensen (1745-1814), bonde og husmand, Hassinggaard i Vester Hassing

      203.        Ane Jensdatter fra Vester Hassing (ca. 1744-)

                                     

   Morfars tip-3 oldeforældre:


   404.           Christen Thomsen (1714-1767), fæstegårdmand, Hassinggaard, Vester Hassing

   405.           Maren Stephansdatter (antagelig død 1788). Christen stammer både på mødrene og fædrene side fra Kjærulf slægten.


   
Morfars tip-4 oldeforældre:


   808.           Thomas Jensen (1677-1746), fæstegårdmand, Hassinggaard, Vester Hassing.

   809.           Anne Laursdatter Krog (1675-1757). Ikke kun Anne, men også Thomas var af Kjærulf slægten.                        

                     

     Morfars tip-5 oldeforældre:

 

   1.618.         Laurs Andersen Krog (1636-1700), herredsfoged i Kjær Herred, senere ridefoged til Vraa på Gandrupgaard.

   1.619.         Maren Olufsdatter (1638-1719) gift første gang med Christen ... Andet ægteskab med Laurs Andersen Krog.

                        

     Morfars tip-6 oldeforældre:

 

   3.238          Oluf Enevoldsen (død 1656), fæster af Knudegaard på Øland i Limfjorden.

   3.239          Johanne Bertelsdatter Kjærulf (1610-1691), gift 2. gang med Jens Pedersen (1615-1696), tidl. fæster af Hvolgaard, død i Knudegaard.

                        

      Morfars tip-7 oldeforældre:

 

   6.478.        Bertel Thomsen Kjærulf (15..- død o. 1660) bonde i Bundgaard i V. Halne, Vadum   Sogn. Bertel var af samme Kjærulf-linie som hans oldebarn Anne Laursdatter Krogs mand Thomas Jensen.

   6.479.        Inger Mortensdatter Kjærulf (død o. 1661). Parret havde ”meget bryderi med en Heks, Anne Pedersdatter Lumpens”, der efter en lang proces endte på bålet i Hammer Bakker.

I ”Kejserkrigen” 1627-29, blev de udplyndret og jaget fra hus og hjem af de fjendtlige tropper.  

 

      Morfars tip-8 oldeforældre:


   12.958.      Morten Pedersen Kjærulf (død o. 1600) herredsfoged i Kjær Herred 1596.

   12.959       Bodil Hansdatter Mørk (død efter 1640) gift 2. gang med tingskriver, senere herredsfoged Laurs Pedersen, Kjær Herred. Bodil er gennem sit 2. ægteskab                       stammoder til den danske adelige linie Kjærulf.

                                             
     Morfars tip-9 oldeforældre:


   25.916.      Peder Andersen Kjærulf, fri bonde i Ø. Halne, Vadum Sogn 1568. Herredsfoged     1570.

   25.917.      Karen Bertelsdatter ”aff Westerbech i Himersysel”, søster til Peders bror Anders’ hustru Marin Bertelsen.

                        

        Morfars tip-10 oldeforældre:

 

   51.832.      Anders Andersen Kjærulf nævnes 1470. ”Hand eigede Aslund, fogetgaard och megit gods”. Herredsfoged i Kjær Herred 1485.

   51.833.      Else Wogensdatter

                        

        Morfars tip-11 oldefar:


   103.564.     Anders Andersen Kjærulf, boede 1448 i Fogedgaard, Vadum Sogn. Herredsfoged i Kjær Herred. (Død eller afgået før 1458). Navnet på hans hustru kendes ikke, men de havde mindst 3 sønner og en datter.
                      

 

         Morfars tip-12 oldefar:


   207.328.     Anders Ulff/Kjærulfslægtens stamfader og ældst kendte led iflg. Carl Klitgaards Kjærulfske Studier. Se introduktion.

 

 

 

                                           

                      

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Bo Wikner | Svar 03.06.2014 07:24

Hej johan, min morfars morfars mor heter Gjertrud Marie Kjaerulf och går man vidare kommer man till Anders Ulff. Finns en linje från honom till Harald Hårfager

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

04.04 | 13:09

Din morfars mor Camilla Bøving var søster til min morfar, (Adolf Harald) Eduard Bøving. Jeg er på amatørplan i gang med at forske i slægten. Meget interessant!

...
19.02 | 14:48

eget spændende læsning om min ukendte familie.

...
10.08 | 22:43

Hej. Kender til to politibetjente der hed Lindhof.

...
24.04 | 13:23

Hej !
Jag heter Orton Böving och jag har läst ovanstående med stort intresse. Jag har
tidigare lärt mig mycket om min släkthistoria så mycket är kännt.
MVH
Ort

...
Du kan lide denne side